Perintöverotus UKK

Eikö omaisuuteni jakaminen ole oma asiani?

1100 miljardööriä omistaa kaksi kertaa niin paljon kuin maailman 2,5 miljardia köyhintä ihmistä yhteensä. Suurimmalla osalla ihmisistä on todella vähän tai ei ollenkaan omaisuutta jonka he voisivat jättää lapsilleen. Reilun ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii jotakin mekanismia jolla estetään suunnattomien omaisuuksien kertyminen. Jos haluat auttaa lapsiasi ja lapsenlapsiasi niin parasta mitä voit tehdä on varmistaa etteivät he ole häviäjiä ennalta määrätyssä pelissä jossa etuoikeutettujen menestys on taattu. Yhteiskunnassa vallitsee näin suuri epätasa-arvo ja omaisuuden jakaminen on hallituksen käsissä. Hallitus puolestaan toimii täysin yleisen mielipiteen mukaan. Miljonäärien perintövero ja 100% perintövero takaavat tasapuoliset mahdollisuudet kaikille.

Jos omat perijäni eivät ansaitse perintöäni niin miksi joku muu ansaitsisi?

Meritokratiassa kyse on siitä mitä sinä voit tehdä, ei siitä mitä muut voivat tehdä puolestasi. Yhteiskunta ansaitsee perintösi koska jokainen syntymätön lapsi ansaitsee tasapuoliset mahdollisuudet saavuttaakseen kaiken mikä on mahdollista. Me haluamme älykkäiden, kunnianhimoisten ja itsenäisten ihmisten yhteiskunnan jonka jokaisen jäsenen taidot ja vahvuudet on maksimoitu. Etuoikeutettujen yhteiskunnassa vain muutamilla on mahdollisuudet saavuttaa tämä. Perintövero on ihmiskunnan historian tärkein vero. Ihmiskunnan kohtalo, ihmiskunnan vapaus itsessään, riippuu siitä. On olennaista että käytämme tätä veroa palvellaksemme kansaa.

“Pidän itsestään selvänä sitä että maan käyttö- ja tuotto-oikeus kuuluu eläville, kuolleilla ei ole siihen oikeutta. Yksilön omistama alue lakkaa olemasta tämän oma kun hän kuolee ja omaisuus palautuu yhteiskunnalle. Jos yhteisö ei ole laatinut lakeja asiasta niin ensimmäiset valtaajat saavat maan. Yleensä tämä tarkoittaa kuolleen vaimoa ja lapsia. Jos lakeja on säädetty niin niiden perusteella omaisuus voi siirtyä vaimolle, lapsille, yhdelle tai useammalle heistä, jonkun ryhmän hallintaan tai velkojille. Kelle tahansa omaisuus siirtyykin niin se ei tapahdu luonnollisen oikeuden perusteella vaan yhteiskunnassa säädettyjen lakien ansiosta joten kukaan ei voi velvoittaa maata tai siinä hänen jälkeensä asuvia maksamaan velkojaan. Muuten hän voisi elämänsä aikana
tuhlata useiden sukupolvien varat pakottamalla hänen jälkeensä tulevat maksamaan velkansa. Maa kuuluisi täten kuolleille eikä eläville. Tämä kääntäisi periaatteemme ylösalaisin.” – Thomas Jefferson

Eikö hallitus ole korruptoitunut, tehoton ja taitamaton ja eikö se siksi haaskaa kovalla työllä ansaitsemaani omaisuutta?

Meidän täytyy muistaa ettei perintöjen verotus ole ainoa meritokratian pilari vaan vain yksi niistä. Jotta meritokratia toimisi täytyy äänestyskäytäntö muuttaa sellaiseksi että vain asiantuntijat joilla on todistus (koulusta tai valtion kokeista) voivat äänestää oman alansa asioista. Jos joku täten valituista viranomaisista tekee virheen hänet voidaan kansan toimesta poistaa virastaan välittömästi siksi aikaa kunnes asia on julkisesti tuomioistuimessa tutkittu alan asiantuntijoista kootun paneelin kera. Koska poliittisia puolueita ei ole, niin yksittäisen viranomaisen poistaminen tehtävistään ei kaada koko järjestelmää. Jos viranomaisen todetaan syyllistyneen korruptioon tai petokseen hänet tuomitaan. Jos hänen katsotaan olevan kyvytön hoitamaan tehtäviään tai piittaamaton niitten suhteen hänet poistetaan virastaan. Monella hallituksella, esimerkiksi Sveitsissä ja Singaporessa, on tehokas järjestelmä tällaista varten. Meritokratia yhdistää useita tehokkaita toimenpiteitä tuottaakseen tehokkaimman, läpinäkyvimmän ja vastuullisimman hallituksen joka inhimillisesti on mahdollinen.

Eikö perintövero verota jo kertaalleen verotettua omaisuutta?

Tämä kysymys johtuu karkeasta verotuksen väärinymmärryksestä. Kiinteistön hinta omistajan kuollessa on usein valtavasti suurempi kuin sitä ostettaessa. Inflaation pitkältä ajalta tuoma lisäarvo oli täysin verotonta joten suurinta osaa kiinteistöstä verotetaan vain kerran omistajan kuollessa jolloin hän ei enää tarvitse sitä.

http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2006/07/31/lets-be-clear-inheritance-tax-is-not-doube-taxation/

Miksi perheestäni huolehtiminen olisi väärin?

Parasta mitä voit perheellesi ja tulevaisuuden sukupolville tehdä on miljonäärien perintöveron kannattaminen. Tilanteessa jossa nyt elämme kourallinen perheitä käyttää suunnattoman epäsuhtaisia etuja verrattuna suurimpaan osaan ihmisistä. Koulutus on meritokraattisen yhteiskunnan perusta. Me haluamme varmistaa että koulutus joka on tavallisesti varattu rikkaan eliitin lapsille tulee mahdolliseksi kaikille lapsille perhetaustasta huolimatta. Lapsillesi on taattu parhaat mahdollisuudet menestyä elämässä jos jostain syystä esimerkiksi kuolet ennen aikojasi tai loukkaannut vakavasti etkä enää voi huolehtia perheestäsi. Perintövero ei tarkoita ettäkö olisi väärin huolehtia perheestään; tosiasiassa se tarkoittaa sitä että jokaisella perheellä on oikeus tietoon lastensa yhtäläisistä mahdollisuuksista paremman tulevaisuuden suhteen.

Eikö ole vanhempien velvollisuus ja luonnollinen taipumus jättää jälkeläisilleen mahdollisimman paljon omaisuutta?

Etuoikeutettujen yhteiskunnassa rikkaat siirtävät perillisilleen ylitsevuotavasti taloudellisia etuja muiden kustannuksella. Eikö ole luonnollista että vanhemmat haluavat antaa lapsilleen kaiken minkä voivat? Tämän perusteella vanhempien jotka eivät voi jättää mitään taloudellista etuutta lapsilleen tulisi määrätietoisesti koettaa estää muita tekemästä niin. Vain typerys ottaa osaa peliin jossa ei voi voittaa.
Esimerkiksi Iso-Britannia on kaksinapainen yhteiskunta. 7% väestöstä on yksityisesti koulutettua ja he saavat 70% parhaista työpaikoista. Loppujen (93%) täytyy taistella jäljelle jäävistä (30%) työpaikoista.

Jokainen joka hyväksyy itselleen toisen luokan kansalaisuuden on typerys. Kaikkien vanhempien jotka välittävät lapsistaan tulisi pitää ennen kaikkea huolta siitä että heidän lapsensa saavat reilun mahdollisuuden elämässä eivätkä ole toisen luokan kansalaisia. Jokainen isä ja äiti joka on sitä mieltä että mahdollisuudet jotka taataan rikkaan eliitin lapsille eivät kuulu yhtälailla muille lapsille ei ole kelvollinen vanhemmaksi. Jokaisen hyvän vanhemman tulee vaatia 100% perintöveroa jotta kaikille annettaisiin yhtäläinen mahdollisuus eivätkä rikkaat voisi ostaa menestystä perillisilleen. Vain tällä tavalla vanhemmat voivat antaa mahdollisimman paljon lapsilleen. He turvaavat lastensa tulevaisuuden varmistamalla että kaikki lähtevät samasta lähtöruudusta. He eivät voi jättää perinnöksi taloudellisia etuja mutta he voivat taata reiluuden, oikeudenmukaisuuden ja yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään.

Miksi minun pitäsi maksaa epäonnistuneiden vanhempien lapsille?

Yhteiskunnassa joka perustuu yhtäläisille mahdollisuuksille kukaan ei osoita kunnioituksen puutetta toisia kohtaan yrittämällä kerätä ylenpalttisia resursseja itselleen toisten kustannuksella. Vanhemmat tällaisessa yhteiskunnassa ovat kiinnostuneita myös toisten perheiden lasten menestyksestä. Epäonnistuineista perheistä syntyy köyhyyttä ja rikollisuutta mutta vain pienellä sijoituksella näihin perheisiin ihmisistä tulisi tuottavia ja terveitä kansalaisia jotka osallistuvat kaikkien hyvinvoinnin takaamiseen. Yhteiskunnan ei tule olla nollasummapeli. Tämän päivän yhteiskunnassa korostetaan tavaroiden hankkimista menestyksen sekä aseman mittarina ja samaan aikaan lukemattomien ihmisten onnellisuus jää järjestelmän takia haaveeksi. Tällainen sosiaalinen järjestys ajaa jotkut rikoksen polulle koska he eivät muuten voi saavuttaa yhteiskunnan ihanteen mukaista asemaa. Meritokratia varmistaa että nokkimisjärjestys katoaa ja kaikki, poikkeuksetta, voivat nauttia sivilisaation hedelmistä. Perheesi ei enää tarvitse huolehtia tietyn aseman menettämisestä tai statuksen alenemisesta koska jokainen perhe tulee pärjäämään hyvin, elämään tyytyväisenä ja onnellisena, mahdollisuus toteuttaa itseään sekä elämän välttämättömyydet turvattuna.

Hallitus ei varmasti käytä rahojani hyvin.

Nykyinen hallitus toimii rikkailta rikkaille -periaatteella. Kun hallitus valitaan meritokraattisesti se ei haaskaa rahoja vaan asiantuntijoiden voimin käyttää ne niin älykkäästi kuin yhteiskunta sillä hetkellä pystyy. Kun hallitus ei enää toimi vain rikkaiden etujen mukaan se ei enää tuhlaa rahaa sotiin tai hyödyttämään vain poliitikkojen eturyhmiä. Sen sijaan raha käytetään kaikkien eduksi.

Isoisäni jätti maatilansa meille. Menettäisimmekö tilan 100% perintöveron astuessa voimaan?

Omistiko isöisäsi 100% maatilasta? Entä isoäitisi? Entä maatilan työntekijät? Jos lapset työskentelevät tilalla he ansaitsevat osuuden siitä. Kysymyksen keskittäminen isoisiin, perhetiloihin ja perheyrityksiin siirtää huomion pois perheyritysten autoritaarisista piirteistä. Koko perhe työskentelee yrityksen hyväksi mutta vain isoisä yksin omistaa yrityksen? Siinä ei ole mitään järkeä. Jos haluatte perhetilan niin jokaisen perheenjäsenen tulee olla omistajana jolloin tila ei ole perintöveron kohteena ellei jokainen perheenjäsen kuole. Meritokraattinen verotus suosii yhteisöllisempää yritystoimintaa. On omistajan edun mukaista jakaa omistuksensa jos hän haluaa varmistaa että yritystoiminta jatkuu ilman valtion omistukseen siirtymistä. Jos osa tilasta siirtyy valtiolle niin jäljelle jääville omistajille annetaan mahdollisuus ostaa tämä osa takaisin reiluun hintaan vaikka omistuksen jakaminen valtion kanssa tarjoaakin monia etuja.

Meritokratia tunnustaa maataloustyöntekijöiden asiantuntijuuden joka yksinkertaisesti haaskataan jälleenmyyjien kohtuuttomien vaatimusten takia. Me haluamme maatalouden jossa eläinten hyvinvointia kunnioitetaan. Me haluamme nähdä maanviljelijöiden tuottavan korkealaatuista ruokaa omien ehtojensa mukaan ilman yksityisen sektorin jatkuvaa asiaan sekaantumista. On sekä maatalouden työntekijöiden että valtion etu turvata maaseudun elinvoimaisuus tuleville sukupolville. Me haluamme antaa maatalouden asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä oikeat päätökset tulevaisuutta varten. Valtion osaomistus takaa ihmisten äänten kuuluvuuden. Markkinoiden ei tule enää syrjiä maataloustyöntekijöitä. Huonot käytännöt jotka aiheuttavat esimerkiksi tauteja tuotantoeläimissä johtuvat
siitä että tuottajien pitää säästää kuluissa koska yksityiset jälleenmyyjät vaativat halvempia hintoja. Väestöön kohdistuva riski on liian suuri jotta tällaisen toiminnan voisi antaa jatkua. Meritokraattinen hallitus haluaa hyödyntää sukupolvien aikana kertyneen tietotaidon ja luoda maailman loistavimman esimerkin maataloudesta. Me haluamme sijoittaa nuorten ja tulevien maataloustyöntekijöiden tulevaisuuteen. Me haluamme työskennellä ihmisten parhaaksi markkinoiden tyranniaa vastaan.

Entä kun puoliso kuolee? Potkitteko perheen ulos talosta?

Onko tämä maatilaa vastaava tapaus jossa toinen puoliso omistaa 100% perheen omaisuudesta ja toinen ei mitään? Mitä hyvää tällaisessa järjestelyssä on? Tavallisessa ydinperheessä johon kuuluu vanhempien lisäksi kaksi lasta puolisoiden tulisi omistaa oma osansa ja lasten osuudet olisivat rahastossa jotta heidän tulevaisuutensa olisi turvattu kuten muillakin lapsilla. Jos isä omistaa 50% asunnosta ja äiti 50% niin toisen kuolema ei vaikuta toiseen puoleen talon omistuksesta. Nykyiset lait selvittävät hyvin tällaisen tilanteen.

Eikä tämä ole totalitarismia? 100% perintövero loukkaa vapauttani.

Vapaudesta on kaksi versiota. On olemassa negatiivista vapautta ja positiivista vapautta. Negatiivinen vapaus tarkoittaa sitä että on vapaa jostakin, vaikkapa valtion sekaantumisesta asioihinsa. Tämän tyyppistä vapautta suositaan nykymallisissa yhteiskunnissamme. Kukaan ei halua kenenkään muun sekaantuvan asioihinsa, etenkään valtion. Tämä toimii kumpaankin suuntaan. Jos valtio ei välitä sinusta niin ongelmatapauksissa ainoa apu tulee perheeltä ja ystäviltä. Ehkä tämä riittää sinulle. Suurimmalle osalle tämä ei kuitenkaan riitä ja se on syynä suureen osaan rikollisuudesta, huumeriippuvuuksista ja kodittomuudesta.

Positiivinen vapaus tarkoittaa pänvastaista. Se tarkoittaa vapautta tehdä jotakin, mahdollisuutta ja resursseja toteuttaa potentiaalisi. Meritokraattinen hallitus välittää yksilöstä. Hekin ovat yksilöitä ja he työskentelevät järjestelmässä joka takaa juomaveden saatavuuden ja katujen turvallisuuden iltaisin. Kuvittele yhtä laaja järjestelmä joka tarjoaa sinulle apua, neuvoa ja tukea jotta voisit saavuttaa merkityksellisen elämän. Miljonäärien perintövero ja 100% perintvero ovat keinoja jotka yhdessä meritokraattisen demokratian kanssa mahdollistavat valtion ja hallituksen parhaan mahdollisen tuen kaikille. Ne takaavat valtiolle kyvyn todella muuttaa asioita ja kehittää parhaat mahdolliset sosiaaliset ohjelmat jotta kaikki kansalaiset pystyvät maksimoimaan kykynsä.

Neuvostoliitto koitti tätä eikä se toiminut.

Neuvostoliitto koitti jotain aivan muuta jolla ei ollut mitään tekemistä 100% perintöveron kanssa. 100% perintövero ei ole sama asia kuin suunnitelmatalous joka ei toimi. Se on menetelmä jolla taataan kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet.

100% perintövero ei ikinä toteudu; kukaan ei koskaan tule kannattamaan sitä.

Tuhannet ihmiset tekevät niin jo. Kun kansalaiset ymmärtävät että 100% perintövero ratkaisee todella monia suuria sosiaalisia ongelmia ja vain miljardöörit ovat sen esteenä he alkavat kannattamaan sitä ja se toteutuu.

Varallisuuden jakaminen köyhille lisää ainoastaan köyhien epäpätevää resurssien käyttöä.

Tämä olisi ehkä totta jos köyhille jaettaisiin rahaa jotta he voisivat ostaa mitä tahansa. Mutta 100% perintövero tarkoittaa että raha käytetään vain asiantuntijoiden laatimiin sosiaalisiin ohjelmiin joilla köyhät nostetaan köyhyydestä kuten koulutukseen ja ravintoon.

Entä jos hallitus tuhlaa kaikki perintöverorahat tarpeettomiin sotiin?

Uskotko todella että meritokraatit olisivat aloittaneet esimerkiksi Irakin sodan? Melkein jokainen itsenäinen asiantuntija tuomitsi sodan ennen kuin se alkoi. Ainoastaan kaksi koulutettua ryhmää halusi sen alkavan; sodasta taloudellisesti hyötyvät ja Israelin lobbaajat. Kaikki muut informoidut ja koulutetut ryhmät olivat sotaa vastaan. Meritokratia asettaa koulutetut asiantuntijat hallitukseen jotta taloudellisista syistä sotaa lietsovat tahot eivät voi aloittaa sotia.

Eikö 100% perintövero vahingoita työmotivaatiota koska vanhemmat eivät enää voi säästää lapsilleen?

Lapsiasi uhkaavat haitat saattavat motivoida sinua työskentelemään mutta tällainen perheiden välinen tuhoisa kilpailu saa meidät keskittymään omaisuuden kasaamiseen vaikka mieluummin kiinnittäsimme huomiomme kykyjemme erinomaiseen toteuttamiseen. Useimmat meistä haluavat olla itsenäisiä, luovia, inspiroituneita, sitoutuneita ja
kilpailukykyisiä; tunnemme suurinta iloa kun saamme palvella perheitämme ja yhteisöämme. Sen sijaan että ylläpitäisi perheiden välistä kilpailua motivoimaan työssä meritokratia avaa paljon tehokkaamman energialähteen; intohimon erinomaisuuteen. Sen sijaan että kasaisimme varallisuutta lapsillemme suojataksemme heitä taloudellisilta ongelmilta voimme antaa heille paljon paremman maailman. Miksi emme antaisi heille maailmaa jossa yksikään perhe ei ikinä ole nälkäinen tai koditon? Meritokratia poistaa aristokraattisten dynastioden ylläpitämän uhan taloudellisesta epätasa-arvosta. Meritokratia tarjoaa kaikille mahdollisuuden jättää jälkensä maailmaan ja se luo suurimman mahdollisen motivaation työskennellä.

Eivätkö häikäilemättömät vanhemmat voi antaa omaisuutta lapsilleen ennen kuolemaansa välttäen perintöveron? Kuinka meritokratia selviää laillisista porsaanrei’istä?

Porsaanreiät voidaan sulkea. Vaarallisen suurien summien ja vallan kasaamisen tulisi olla laitonta koska nämä aseet uhkaavat kaikkien muiden menestystä ja vapautta. Meritokratiassa tulee olemaan lakeja, työryhmiä ja säännösteleviä elimiä porsaanreikien täyttämiseksi. Nämä tekniset poliittiset asiat ovat ratkaistavissa.
Nykyiset superrikkaat kiertävät verottajan helposti koska demokratia toimii heidän edukseen – ei meidän. Demokratia on antanut tällaisen mahdollisuuden porsaanreikiensä kautta. Meritokratia sulkee nämä aukot. Laeilla tullaan säätämään lapsille siirrettävän omaisuuden määrästä. Taitavat ihmiset jotka huomaavat yhtiöiden ja perheiden suunnitelmat omaisuuden kasaamiseksi valitaan virkoihin joista käsin he estävät dynastioden synnyn. Porsaanreiät ovat tiedostettu ongelma ja meritokratian johtajat ovat sekä motivoituneita että kyvykkäitä poistamaan veronkierto-ongelmat.

Eikö miljonäärien perintövero loukkaa heidän vapauttaan tehdä omaisuudellaan mitä lystäävät?

Todellinen vapaus on sitä että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kykyjensä kehittämiseen, kaikilla sairailla on pääsy hoitoon ja kaikilla perheillä on katto päänsä päällä. Oletko rehellisesti sitä mieltä että miljonäärien vapaus heitellä rahojaan sinne tänne on tärkeämpää? Entä heidän vapautensa hyväksikäyttää työntekijöitä ja lahjoa
poliitikkoja? Vapaus tallata viattomat ihmiset jalkoihinsa voi olla jonkin sortin kieroutunutta vapautta mutta entä poljettujen vapaus? Entä slummien köyhien lasten vapaus? Tai erotetun ja kiinalaisilla orjilla korvatun työntekijän vapaus (tai orjien vapaus?)? Markkinoiden ohjailu, orjatyövoiman käyttö, valheelliset mainospuheet, murhasta
tuomiotta selviäminen – nämä eivät ole laillisia vapauksia!
Vapaus ei tarkoita sitä että miljonäärit saavat yksinkertaisesti tehdä mitä haluavat. Miljonäärien vapauksien
vaaliminen on täysin moraalitonta kun samalla lapsia kuolee aliravitsemukseen. Huolehdi sitten Donald Trumpin elämänlaadusta kun New Yorkin mielisairaat eivät asu kadulla. Entäpä Goldman Sachsin toimihenkilöiden hienostuneet miljonäärien vapaudet joilla he aiheuttivat nälänhädän 1990-luvulla uhkapelatessaan ruuan hinnoilla? Ovatko nämä vapaudet tosiaan tärkeitä ja kannatettavia? Millainen henkilö kiinnittää huomionsa näihin miljonäärien vapauksiin jättäen huomiotta kuolevien ja nälkäisten ihmisten vapaudet?Mitä tahansa ehdotammekaan yhteiskuntamme politiikaksi niin sen päämääränä tulee olla kaikkien hyvinvointi. Koska miljonääreillä ei ole mitään taloudellisia ongelmia jotka uhkaisivat heidän toimeentuloaan heidän hyvinvointinsa ei ole esityslistalla.

   THE MERITOCRACY PARTY is creating a world where every child is guaranteed an equal opportunity to thrive. If you share this ideal, consider making a small donation to fund our servers, or join the MERITOCRACY INTERNATIONAL as a volunteer.

   We are artists, activists, writers, and intellectuals who crave an authentic and fair world. We feel the anomie of this age but we have a plan to fix it. Join us and create a better future‒make your grandkids proud.

Volunteer for the MERITOCRACY INTERNATIONAL.

Comments are closed.

close
Visit Our Facebook PageVisit Our Facebook Page